Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου – Γενικά

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, η συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και με τις υπόλοιπες δομές του πανεπιστημίου, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό τομέα.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς επίσης για την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στοχεύει, περαιτέρω, στην ανάπτυξη κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.
Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5032773), Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς  πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες – Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου (αρχείο .pdf)
 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πράξης

Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήμης, Καθηγητής
gmklimis [at] panteion.gr
 

Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Ιωάννης Κούτρας
210 920 1512
praktiki [at] panteion.gr
Αθανασία Τσουκαλά
210 920 1505
praktiki [at] panteion.gr
Γεώργιος Χ. Βάγιας
210 920 1501
praktiki [at] panteion.gr

 

English EN Greek EL
Skip to content