Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ν.Π.Ι.Δ., δημοτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σχολικές μονάδες, ΚΕΚ, οργανισμούς και σωματεία μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιστορικά αρχεία, πολιτιστικούς φορείς, εκδοτικούς οίκους, χρηματιστηριακές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, εταιρείες μελετών, εταιρείες πληροφορικής, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, επιμελητήρια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, κ.α.
Υποχρεωτικές συνθήκες συμμετοχής ενός φορέα στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης:
♦ Εγγραφή, ως φορέας υποδοχής φοιτητών/τριών, στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, και ανάρτηση των προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος και την περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Κατά την ανάρτηση των θέσεων πρακτικής άσκησης δηλώνεται ρητά το τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου όπου σπουδάζουν οι φοιτητές/τριες που ο φορέας υποδέχεται για πρακτική άσκηση ώστε να είναι εφικτή η διαδικασία αντιστοίχισης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
♦ Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του συνόλου των φοιτητών/τριών που υποδέχεται για πρακτική άσκηση. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προβλέπεται η συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου Ε3.5 (αναγγελία έναρξης (κατά την έναρξη του προγράμματος) και αναγγελία λήξης (κατά την λήξη του προγράμματος)) και γίνεται επισύναψη της σαρωμένης σύμβασης Πρακτικής Άσκησης για κάθε ασκούμενο/η. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ο φορέας υποχρεούται:
♦ να τοποθετήσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη σε θέση Πρακτικής Άσκησης και στον τομέα που έχει δηλώσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος του,
♦ να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους/στις ασκούμενες με βάση το αντικείμενο σπουδών τους,
♦ να αποστείλει τις απαραίτητες φόρμες (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) για την έναρξη και την λήξη της Πρακτικής Άσκησης,
♦ να αναθέσει σε ένα στέλεχος του φορέα την εποπτεία-επίβλεψη του ασκούμενου/της ασκούμενης, ο οποίος/η οποία θα πρέπει:
     ♦ να εκπαιδεύσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη στον τομέα που συνάδει με το αντικείμενο σπουδών του,    αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο,
    ♦ να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η,
    ♦ να συμπληρώσει και να υποβάλλει τα απαραίτητα έντυπα (φύλλο αξιολόγησης, έκθεση επίδοσης, βεβαίωση υλοποίησης) που αφορούν στην πορεία της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου/της ασκούμενης, και αποσκοπούν στην ανατροφοδότηση του προγράμματος.
 
Παρακάτω είναι διαθέσιμοι  – ανά τμήμα και ανά ακαδημαϊκό έτος – κατάλογοι με φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης που υποδέχθηκαν φοιτητές/φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου.
Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2021-2022
Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021
Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2019-2020
Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2018-2019
Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2017-2018
Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2016-2017
Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2015-2016
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για πρακτική άσκηση φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν φορείς αξιοποιώντας και άλλες πηγές πληροφόρησης (μέλη ΔΕΠ Τμήματος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ»).