Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Έργο Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου δημιουργεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών/ριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας και την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης