Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, η συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και με τις υπόλοιπες δομές του πανεπιστημίου, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου αποτελεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς επίσης για την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στοχεύει, περαιτέρω, στην ανάπτυξη κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

 

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Έργου

Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήμης, Αναπλ. Καθηγητής

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Υπεύθυνοι Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Ιωάννης Κούτρας

210 920 1512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αθανασία Τσουκαλά

210 920 1505

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Γεώργιος Χ. Βάγιας

210 920 1501

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης