Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ακαδ. Έτους 2021-2022

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης 

 

Τμήμα Ψυχολογίας

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Πίνακας συμμετεχόντων/σουσών στην Πρακτική Άσκηση

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Πίνακας συμμετεχόντων/σουσών στην Πρακτική Άσκηση