Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ακαδ. Έτους 2020-2021

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

α' Φάση: Χειμερινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

β' Φάση: Εαρινό Εξάμηνο

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης 

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Πίνακας συμμετεχόντων/σουσών στην Πρακτική Άσκηση