Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ακαδ. Έτους 2017-2018

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης - Οριστικοποίηση

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Τελικά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελεσματα Πρακτικής Άσκησης

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Πίνακας συμμετεχόντων/σουσών στην Πρακτική Άσκηση