Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020-2021

 

2020-10-26Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)  - Χειμερινό Εξάμηνο
 
2020-10-21Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης) - Χειμερινό Εξάμηνο
 
2020-10-25Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) - Χειμερινό Εξάμηνο