Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται, βάσει της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης, η συμπλήρωση σειράς εντύπων τόσο από την πλευρά των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών όσο και από την πλευρά των συνεργαζόμενων φορέων πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει αναπτύξει ένα σύστημα υποστηρικτικών-βοηθητικών εντύπων για σειρά λειτουργιών και διαδικασιών του προγράμματος (απαραίτητα δικαιολογητικά ασκούμενων, βεβαιώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, εγγραφή στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» κ.λπ.)

 

  Έντυπα ασκούμενων

  Έντυπα φορέων

  Λοιπά έντυπα

 


 

Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης