Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ν.Π.Ι.Δ., δημοτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σχολικές μονάδες, ΚΕΚ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οργανισμούς και σωματεία μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιστορικά αρχεία, πολιτιστικούς φορείς, εκδοτικούς οίκους, χρηματιστηριακές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, κτηνοτροφικές μονάδες, εταιρείες μελετών, εταιρείες πληροφορικής, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, επιμελητήρια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, μεταλλευτικές Εταιρείες, κ.α.

 

Ο φορέας πρακτικής άσκησης υποχρεούται:

 

  να τοποθετήσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη σε θέση Πρακτικής Άσκησης και στον τομέα που έχει δηλώσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος του,

  να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους/στις ασκούμενες με βάση το αντικείμενο σπουδών τους,

  να αποστείλει τις απαραίτητες φόρμες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για την έναρξη και τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης,

  να αναθέσει σε ένα στέλεχος της εταιρείας την επίβλεψη του ασκούμενου/της ασκούμενες ο οποίος θα πρέπει:

ú να εκπαιδεύσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη στον τομέα που συνάδει με το αντικείμενο σπουδών του, αφιερώνοντάς τον απαιτούμενο χρόνο,

ú να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο,

ú να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα, που αφορούν την αξιολόγηση του ασκούμενου, για την ανατροφοδότηση του προγράμματος.

 

Είναι διαθέσιμοι  – ανά τμήμα – ενδεικτικοί κατάλογοι με συνεργαζόμενους φορείς  που αφορούν φοιτητές/φοιτήτριες που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση κατά τα πρόσφατα ακαδημαϊκά έτη:

 

  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

  Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

  Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

  Τμήμα Κοινωνιολογίας

  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

  Τμήμα Ψυχολογίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν φορείς αξιοποιώντας και άλλες πηγές πληροφόρησης (μέλη ΔΕΠ Τμήματος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ»).

 


 

 

Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης