Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών


 

Φορείς Πρακτικής Άσκησης

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ν.Π.Ι.Δ., δημοτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σχολικές μονάδες, ΚΕΚ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, οργανισμούς και σωματεία μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιστορικά αρχεία, πολιτιστικούς φορείς, εκδοτικούς οίκους, χρηματιστηριακές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, κτηνοτροφικές μονάδες, εταιρείες μελετών, εταιρείες πληροφορικής, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, επιμελητήρια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, μεταλλευτικές εταιρείες, κ.α.

 

Ο φορέας πρακτικής άσκησης υποχρεούται:

 

♦ να τοποθετήσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη σε θέση Πρακτικής Άσκησης και στον τομέα που έχει δηλώσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος του,

♦ να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους/στις ασκούμενες με βάση το αντικείμενο σπουδών τους,

♦ να αποστείλει τις απαραίτητες φόρμες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για την έναρξη και τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης,

♦ να αναθέσει σε ένα στέλεχος της εταιρείας την επίβλεψη του ασκούμενου/της ασκούμενες ο οποίος θα πρέπει:

 

♦ να εκπαιδεύσει τον ασκούμενο/την ασκούμενη στον τομέα που συνάδει με το αντικείμενο σπουδών του, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο,

♦ να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο,

♦ να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα, που αφορούν την αξιολόγηση του ασκούμενου, για την ανατροφοδότηση του προγράμματος.

 

Παρακάτω είναι διαθέσιμοι  – ανά τμήμα και ανά ακαδημαϊκό έτος – κατάλογοι με φορείς πρακτικής άσκησης που υποδέχθηκαν φοιτητές/φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2019-2020 

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2018-2019

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2017-2018

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2016-2017

Φορείς πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2015-2016

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για πρακτική άσκηση φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν φορείς αξιοποιώντας και άλλες πηγές πληροφόρησης (μέλη ΔΕΠ Τμήματος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ»).

 

Copyright 2014