Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2021-2022

 

2022-03-14 - Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2022-03-12 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνιολογίας) - Εαρινό Εξάμηνο

 

2022-03-11 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) - Εαρινό Εξάμηνο

 

2022-03-11 - Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2022-03-11 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής) - Εαρινό Εξάμηνο

 

2022-03-11 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2022-03-11 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2022-03-10 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης) - Εαρινό Εξάμηνο

 

2021-11-30 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνιολογίας) - Χειμερινό Εξάμηνο

 

2021-10-31Πρόσκληση: B' Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2021-11-11 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής) - Χειμερινό Εξάμηνο

 

2021-10-29Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης) - Χειμερινό Εξάμηνο

 

2021-10-27 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) - Χειμερινό Εξάμηνο

 

2021-10-05Πρόσκληση: Α' Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)