Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2020-2021

 

2021-05-24Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) - Εαρινό Εξάμηνο

 

2021-04-06Πρόσκληση: Β' Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2021-02-20 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2021-02-09 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης) - Εαρινό Εξάμηνο

 

2021-02-09 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2021-02-09 - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2021-02-08Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης) - Εαρινό Εξάμηνο

 

2021-02-05 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2021-01-11 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2020-12-17Πρόσκληση: Α' Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2020-10-26Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης) - Χειμερινό Εξάμηνο

 

2020-10-21Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης) - Χειμερινό Εξάμηνο

 

2020-10-12 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) - Χειμερινό Εξάμηνο