Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2019-2020

 

2020-11-20 - Πρόσκληση: B' Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2020-01-17Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2019-12-02Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2019-11-29Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2019-11-27 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) 

 

2019-11-27 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2019-11-25Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2019-11-25Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης)

 

2019-11-20Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) 

 

2019-11-18Πρόσκληση: Α' Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)