Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2018-2019

 

2019-01-01Πρόσκληση: Β’ Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2018-12-12Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2018-12-10Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2018-12-10Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2018-12-10Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2018-12-10Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2018-12-07Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2018-12-07Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2018-12-07Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης)

 

2018-11-27Πρόσκληση: Α’ Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)