Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Aκαδ. Έτους 2017-2018

 

2018-01-03Πρόσκληση: Β’ Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2017-11-27Πρόσκληση: Α’ Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2017-11-14Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2017-11-13Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2017-11-02Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης)

 

2017-11-01Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2017-11-01Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2017-10-31Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2017-10-25Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2017-10-24Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)