Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2016-2017

 

2017-01-07Πρόσκληση: Β’ Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2016-12-06 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2016-12-02Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Α’ Συνάντηση (Τμ. Ψυχολογίας)

 

2016-11-25 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2016-10-25 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2016-10-24 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2016-10-24 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2016-10-21 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2016-10-17 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2016-10-14 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τμ. Δημόσιας Διοίκησης)