Λοιπά έντυπα για την Πρακτική Άσκηση                         

 

 Αξιολόγηση ασκούμενου/ης από Επιστημονικά Υπεύθυνο/η

 

Υπόδειγμα βεβαίωσης συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση 

(για βεβαίωση ΑΜΑ ή βεβαίωση απογραφής)

 

Υπόδειγμα βεβαίωσης συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση 

(για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού)

 

Σύστημα ΑΤΛΑΣ – Οδηγός εγγραφής