Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Επικοινωνία

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργων

Γεώργιος Κλήμης, Επ. Καθηγήτης Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού , 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Υπεύθυνοι Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:

Κούτρας Ιωάννης, τηλ. 2109201512 , 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τουρή Παρασκευή, τηλ. 2109201512 , 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Θα μας βρείτε στο ισόγειο του νέου κτιρίου

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

 

Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης