Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

2019-03-05 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2019-02-19 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2019-02-18 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2019-02-15 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Δημόσιας Διοίκησης)

 

2019-02-08 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2019-02-08 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2019-02-04 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2019-01-30 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2019-01-11 - Πρόσκληση Β’ συνάντησης (τμ. Ψυχολογίας) 

 

2018-12-12 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2018-12-10 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2018-12-10 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2018-12-10 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2018-12-10 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2018-12-07 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2018-12-07 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Δημόσιας Διοίκησης)

 

2018-12-07 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2018-11-12 - Πρόσκληση Α’ συνάντησης (τμ. Ψυχολογίας)

 

 

 

 

  

Copyright � 2014. ������� ��������� �������