Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

2018-01-03 - Πρόσκληση Β’ συνάντησης (τμ. Ψυχολογίας)

 

2017-11-27 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Α’ συνάντηση (τμ. Ψυχολογίας)

 

2017-11-14 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2017-11-13 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Κοινωνιολογίας)

 

2017-11-02 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Δημόσιας Διοίκησης)

 

2017-11-01 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2017-11-01 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2017-10-31 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2017-10-24 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2017-10-25 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) 

 


 

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

2016-01-07 - Πρόσκληση Β’ συνάντησης (τμ. Ψυχολογίας)

 

2016-12-02 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Α’ συνάντηση (τμ. Ψυχολογίας)

 


 

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 

2016-02-06 - Πρόσκληση Β’ συνάντησης (τμ. Ψυχολογίας)

 

2015-12-11 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Α’ συνάντηση (τμ. Ψυχολογίας)

 

 


 

  

Copyright © 2014. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης