Ενημερωτικές συναντήσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021

 

 2021-05-15 - [update] Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2021-05-15 - Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2021-05-12 - Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2021-04-06 - 2η Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Ψυχολογίας)

 

2021-03-15 - Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2020-07-12 - 1η Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Ψυχολογίας)