Ενημερωτικές συναντήσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2019-2020 

 

2020-02-17 - 1η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2020-02-17 - [update] 1η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2020-02-131η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2020-02-10 - 1η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2020-02-10 - 1η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

 

2020-02-10 - 1η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2020-02-01 - 1η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)