Ενημερωτικές συναντήσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2018-2019 

 

2019-04-102η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

 

2019-04-062η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2019-03-30 - 2η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2019-03-282η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

 

2019-03-262η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2019-03-262η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2019-03-222η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2019-03-212η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2019-03-051η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

 

2019-02-191η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2019-02-18 - 1η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2019-02-151η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

 

2019-02-081η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2019-02-081η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2019-02-041η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2019-01-301η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)