Ενημερωτικές συναντήσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2017-2018

 

2018-03-112η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

 

2018-03-022η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2018-02-282η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2018-02-282η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

 

2018-02-272η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2018-02-232η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2018-02-202η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2018-02-022η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2018-01-311η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2018-01-311η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2018-01-231η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2018-01-231η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2018-01-221η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

 

2018-01-221η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2018-01-201η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

 

2018-01-121η Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)