Ενημερωτικές συναντήσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2016-2017

 

2017-03-092η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

 

2017-03-012η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2017-02-202η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

2017-02-192η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2017-02-192η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2017-02-192η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2017-02-192η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2017-02-192η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

 

2017-02-13 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

 

2017-02-081η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

 

2017-01-30 - 1η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)

 

2017-01-291η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού)

 

2017-01-261η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

 

2017-01-261η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

 

2017-01-131η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών)

 

2017-01-101η Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης (Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης)