Ενημερωτικές συναντήσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2015-2016 

 

Βλ. Προκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2015-2016